Om Lotta

-Jag är född och uppvuxen i Västerås. Hela min ungdom och fram till jag var  30 år bestod av att spela basket i KFUM Västerås, många år på elitnivå. Basketen har berikat mitt liv på många sätt, både privat och i arbetslivet. Motivation, drivkraft, målmedvetenhet är något jag är mycket tacksam över att idrotten har tillfört i mitt liv.  

-Mitt arbetsliv, som startade när jag var 20 år, har innehållit ett antal olika tjänster och arbetsplatser. Jag har bland annat en bakgrund som butikssäljare innan mina studier påbörjades vid 43 års ålder som ledde fram till en filosofie kandidatexamen i psykologi.

- Efter avslutade studier har jag arbetat med arbetsmarknadsfrågor både på Arbetsförmedlingen och  hos andra privata aktörer. Jag har även arbetat på Integrationsenheten och Försörjningsstöd.  

- Startade enskild firma vid  54 års ålder. 

- Utbildad sexrådgivare 2015

-  Mellan 2013-2018 hade jag konsultuppdrag inom arbetsinriktad rehabilitering

- Skriver krönikor i Västerås tidning

- Har deltagit i flera radioprogram och pratat om sex och samlevnad

- Från och med augusti 2018 arbetar jag som skolkurator