Möten med människor är något som alltid har inspirerat och fascinerat mig. Det är oerhört lärorikt att möta människor. Jag tar med mig deras ord på vägen och dessa utvecklar mig mer och mer som människa. Genom min självupplevda livserfarenhet är mitt mantra: "Gör du som du alltid har gjort sker ingen förändring".

Entusiasmera och inspirera människor till att utveckla sig är det jag trivs allra bäst med. Jag använder mig av konstruktiv feedback och fokuserar på människors styrkor, vilket jag upplever mycket uppskattat. Kreativitet, se olika alternativa lösningar och idel möjligheter är mitt mantra.


 Jag erbjuder: 

*Vägledande samtal inom många olika områden med fokus på mental träning
*Enskilda samtal och parrådgivning inom sex och samlevnad. Telefonrådgivning
*Föreläser även inom många olika ämnen.

Från och med 2018-08-13 arbetar jag som skolkurator. Jag har kvar mitt företag. Tidsbokning sker via kontaktformuläret.


Du kan använda ditt friskvårdsbidrag i samtal med mig!Informationsfilm om min utbildning till sexrådgivare
https://vimeo.com/256380015/02389b7b07